• Snabb och tillförlitlig reparation av hål och ojämnheter.
  • Körbar redan efter 30 minuter.
  • Kan appliceras i skikttjocklekar på 5 till 30 mm på en arbetsgång.
  • Snabba förbindningar till ingångar, schakt, rännor, ramper och påfarter.
  • Fri från lösningsmedel och skonsammare mot natur och människor.